Home » Dier op laten zetten

Wat moet u doen als u een dier gevonden heeft
Controleer wanneer u een dier gevonden heeft wat u wilt laten opzetten of het al dan niet bedorven is. Een dier is bedorven en niet meer geschikt om te prepareren als:
– veren/haren (bijv. op de buik) los laten wanneer u daar zachtjes aan trekt;
– het dier een geur van bederf verspreidt.

N.B. Bewaar dode dieren altijd in de vriezer om bederf te voorkomen.
Stop het dier (zonder kranten!) in een goed afsluitbare plastic zak.

Wat moet u doen als u een dier op wilt laten zetten
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Dit houdt o.a. in dat er een nieuw digitaal meldingssysteem is ontwikkeld en dat de vervoersverklaring hiermee is komen te vervallen. U kunt met het te prepareren dier direct (binnen drie dagen na de vondst van het dode dier) naar de preparateur. Neem wel eerst even contact op om een afspraak te maken.

N.B. Voor het laten prepareren van jachtwild is een kopie van de jachtakte noodzakelijk. Daarnaast dient er bij het afleveren van het dier een verklaring van legale herkomst te worden ondertekend.

 

 

 

e-mail info@muellerzetop.nl | kvk 59321806 | algemene voorwaarden | privacy-reglement